Macht als beweging: een interactieve training voor leidinggevenden

Hoe effectief ga jij als leidinggevende om met macht en onmacht?

In deze training ervaar jij:

  • Hoe je macht en onmacht kunt herkennen bij jezelf en bij anderen
  • Het effect daarvan op jezelf en op anderen
  • Hoe je effectief jouw leiderschap in kan zetten en vanuit verbinding vooruit kunt bewegen
  • Hoe je met minder moeite meer kunt bereiken

Elke leidinggevende heeft te maken met machtsvraagstukken. Soms betreft het de macht van de organisatie. Soms ook de macht of onmacht van een ander: een medewerker, cliënt, afnemer of leverancier. Dat kan een hiërarchische macht zijn, zoals in arbeidsrelaties. Het kan ook om een institutionele macht gaan, om agressieve (persoonlijke) macht, of de macht van het voldongen feit.

Rijst bij jou ook de vraag; ' Hoe herken ik de macht of onmacht?'

Uitoefening van macht roept gemakkelijk verzet op, bedoeld als tegenmacht. Dat verzet heeft veel verschijningsvormen. Leidt dat inderdaad tot het breken van de macht, of juist tot versterking ervan? Wat is de macht van de onmachtige?

Communicatie over macht en onmacht verloopt bij uitstek non-verbaal. De afwijzing of afkeuring van macht, of juist de nieuwsgierigheid ernaar: alles vertaalt zich in onze lichaamstaal. Die zien wij niet van onszelf, maar de ander neemt die waar en reageert daarop.

Hoe kan je als leidinggevende succesvol met macht en onmacht omgaan?

In deze training krijg je meer handvatten over macht en sabotage en ervaar je aan den lijve wat het met jou en met de ander doet. Bij het onderdeel Volgen en Leiden ervaar je wat jij  kunt inzetten om de ander succesvol te leiden en wanneer een ander bereid is te volgen. De ervaringen worden telkens gekoppeld aan het oefenen van het geleerde in een casus uit de praktijk. Jij verankert hiermee jouw inzicht in je eigen mogelijkheden en je kunt vanuit gezamenlijkheid vooruit bewegen. 

De training is intensief en interactief in kleine groepen en je ontvangt nazorg om de eerste stappen te kunnen zetten. Je krijgt persoonlijke aandacht en een optimaal leerrendement. 

De training bestaat uit twee dagdelen voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Ben je geïnteresseerd in deze training? Neem dan nu contact op.