Voor de werkgever

Coaching met verandering in de kern en duurzaam resultaat

Loopbaan- en personal coaching: helder, diepgaand en betrokken

Ik zorg voor een helder doel en commitment van zowel werk- als thuisfront

Zoekt u een coachingstraject voor één van uw medewerkers? Ik help u graag verder. In een intakegesprek met uw medewerker bespreek ik met hem het doel van de begeleiding en de weg die we gaan bewandelen om dat doel te bereiken. Dit verwoord ik in een offerte die ik door de medewerker laat lezen en die ik aan u voorleg. Bij wederzijds commitment is er een fundament om mee aan de slag te gaan.

Vervolgens betrek ik de werk- en prive omgeving van de medewerker bij het traject. Het resultaat van een loopbaantraject wordt mede bepaald door het commitment van de omgeving van de medewerker en hoe zijn omgeving hem in zijn traject ondersteunt. Zowel de leidinggevende als het thuisfront kunnen een bijdrage leveren aan het succes van het traject.

Samen komen we tot een optimaal resultaat

Ik werk graag met u en met de medewerker samen. Daarvoor ben ik altijd benaderbaar voor vragen, wensen en suggesties en ik stem met u af wat we kunnen doen om een optimaal resultaat te bereiken. 

Uitgebreide terugkoppeling vindt plaats in een gesprek met de medewerker, de leidinggevende en mij erbij. Waar nodig en gewenst zijn iemand van HRM en/of iemand uit de thuissituatie van de medewerker erbij.

Medewerkers inspireren hun omgeving en worden veel effectiever

In mijn begeleiding sta ik naast de mensen ipv erboven als deskundige. Hierdoor krijg ik snel vertrouwen, durven mensen zich bloot te geven en mag ik ze uitnodigen om uit hun comfortabele zone te stappen.

Om medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen, onderzoek ik met de medewerker of deze zijn talenten en drijfveren kent en op de juiste plek inzet. Soms kan verandering van functie of werkomgeving een enorme stimulans zijn om deze talenten in te zetten. Vervolgens onderzoeken we of er persoonlijke belemmeringen zijn die de bloei van de medewerker in de weg ziten. Ik geef de medewerker de veiligheid en de steun om deze belemmeringen in te zien en om te keren. Tenslotte help ik medewerkers om vanuit flow, ipv strijden, hun resultaten te bereiken. Dit maakt medewerkers effectiever en is inspirerend voor hun omgeving

Wilt u weten waarom ik dit doe en op welke wijze? Lees hier meer over bij de tab over mij.

Of bel me op 06-42294259 of mail priscilla@speecoaching-training.nl