Denk in overeenkomsten, niet in tegenstellingen


160

door Priscilla Spee


Beweging naar het gewenste doel staat bij mij voorop en daar zoek ik een vorm bij. Daarbij leg ik verbinding met het krachtenveld om de coachee heen zoals leidinggevende, HR, levenspartner en vrienden. In een van-werk-naar-werk traject van een teamleider liep de communicatie met zijn leidinggevende vast, omdat ze vanuit hun tegengestelde kwaliteiten reageerden. De leidinggevende is gericht op de toekomst en op het einddoel: de nieuwe baan. De teamleider is gericht op het hier-en-nu: zijn energie terugkrijgen om naar de toekomst te kunnen kijken. De teamleider voelt zich onder druk gezet en de leidinggevende voelt geen houvast en denkt dat er geen stappen worden gezet. Hun primaire kwaliteiten brengen tegenstelling, hun verbinding ligt in goed kunnen voelen, visueel ingesteld zijn en stappen willen zetten. Daar heb ik in een driegesprek een opstelling als vorm bij gekozen. In deze opstelling heb ik hun relatie en de relatie met mij als coach ingebracht, zodat helder werd wie wat en wanneer zou gaan doen. Resultaat is dat de stappen naar de toekomst helder zijn, er concrete afspraken zijn over keuzemomenten en dat de relatie is verstevigd. Foto: Christian Holzinger on Unsplash
160