Denk in overeenkomsten, niet in tegenstellingen


584

doorPriscilla Spee


Beweging naar jouw gewenste doel staat bij mij voorop en daar zoek ik een vorm bij. Waarbij je uit je hoofd komt en vanuit je gevoel keuzes en stappen kunt maken. Daarbij leg ik verbinding met het krachtenveld om jou als coachee heen zoals je leidinggevende, HR, je levenspartner en vrienden. In een van-werk-naar-werk traject van een teamleider liep de communicatie met zijn leidinggevende vast, omdat ze vanuit hun tegengestelde kwaliteiten reageerden. De leidinggevende is gericht op de toekomst en op het einddoel: de nieuwe baan. De teamleider is gericht op het hier-en-nu: zijn energie terugkrijgen om naar de toekomst te kunnen kijken. De teamleider voelt zich onder druk gezet en de leidinggevende voelt geen houvast en denkt dat er geen stappen worden gezet. Hun primaire kwaliteiten brengen tegenstelling, hun verbinding ligt in goed kunnen voelen, visueel ingesteld zijn en stappen willen zetten. Daar heb ik in een driegesprek een opstelling als vorm bij gekozen. In deze opstelling heb ik met papieren op de grond hun relatie en de relatie met mij als coach zichtbaar gemaakt. Vervolgens heb ik zowel de teamleider als de leidinggevende gevraagd om op de papieren te gaan staan en hun gevoel uit te spreken en hun verwachtingen van elkaar en van mij als coach. Door deze visuele vorm en het zonder oordeel van mij benaderen van hun gevoelens en verwachtingen, werd de lucht geklaard. Daarna konden we met papieren op de grond helder maken welke stappen er nog gezet zouden worden en wie wat en wanneer zou gaan doen. Resultaat is dat de stappen naar de toekomst helder zijn, er concrete afspraken zijn over keuzemomenten en dat de relatie is verstevigd. De teamleider heeft vervolgens een nieuwe baan gekregen in een nieuwe organisatie. Foto: Christian Holzinger on Unsplash
584