Terug naar de stilte


534

doorPriscilla Spee


Minimaal 3 dagen aaneengesloten in een andere omgeving waarin helemaal niets hoeft, helpt mij om uit de groef van de alledaagse drukte te komen. Het ‘keerwater’, waarin er geen enkele rimpeling is en ik helemaal tot rust en tot mijn wezenlijke zelf kom.

In een coachingstraject raad ik het elke coachee aan: het harde werken van bewust worden, voelen en patronen omkeren combineren met deze totale rust. Dat geeft diepgaande verandering en een grote sprong vooruit.

Ik denk aan de overbelaste vrouw die 3 dagen naar Texel ging. Daar in alle stilte kwam ze tot de conclusie dat ze zichzelf niet meer op ging jagen dat het snel en nu meteen moet en dat ze alle ruimte nam om ander werk te zoeken. Na het werken aan zichzelf was dit het sluitstuk van de puzzel. Ze zit veel beter in haar vel en werkt met plezier in haar nieuwe baan.


534