Werken vanuit openheid


702

doorPriscilla Spee


Als coach werk ik vanuit openheid en het samen doen, omdat dit het veilig maakt om stappen te zetten buiten wat vertrouwd is en om te kunnen gaan met alles wat dat oproept. Ik sta naast je en help om helderheid te krijgen in waar je mee worstelt, in je werk en in het coachingstraject, want alles is welkom. Open over wat er bij mij in ons contact gebeurt, mijn ongemak, niet weten en luisteren om je echt te begrijpen. Ik speel niet de baas en ik loop niet weg als het ingewikkeld wordt. Samen een open onderzoek aangaan om echte verandering te bereiken!


702